Saratoga Weekend March 2024

Suheng Tan (Kou Lei TTC, CA)

Initial Rating: 1556

Final: 1567


 

Wins

Name Score Rating Change
Kaylin Xiao (1013) 8, -11, 9, 9 0
Kaung Khin (1410) 9, 3, 4 2
Yuanlei Zhang (1315) 8, 3, 4 0
Mingzhou Sun (1551) 3, 11, 6 8
Mingzhou Sun (1551) 2, 9, -5, 8 8
Dewei Sun (1491) 5, 5, 7 5
Charles Fan (1447) 7, 5, -9, 8 4

 

Losses

Name Score Rating Change
Harry Tan (1539) -9, 7, -7, 11, 6 -10
Arun Sharma (1899) 6, 5, 6 0
Kain Li (1671) -4, 8, -10, 10, 5 -3
Jun Huang (1691) 7, 12, 7 -3

 
Back to ratings page
Back to tournament homepage