Saratoga Weekend March 2024

Kain Li (Table Tennis America, CA)

Initial Rating: 1671

Final: 1720


 

Wins

Name Score Rating Change
Dewei Sun (1491) 5, 9, 8 2
Jimmy Zhu (1484) -7, 6, -8, 10, 5 2
Isaac Stephen (1395) 10, 5, 3 0
Suheng Tan (1556) -4, 8, -10, 10, 5 3
Dewei Sun (1491) 6, 6, -9, 5 2
Vincent Wu (1474) 7, 4, -6, -9, 9 1
Rhoy Xu (1699) 14, 9, 10 10
Jing Jin (1813) -7, 9, 5, 6 30

 

Losses

Name Score Rating Change
Shashin Shodhan (2167) 3, 4, 3 0
Tre Riley (2074) 12, 4, 8 0
Shakthi Nandhakumar (1879) 9, 6, -9, 8 -1
Shloak Hiremani (2043) -7, 6, 7, 10 0

 
Back to ratings page
Back to tournament homepage