Saratoga Weekend May 2024

Rhoy Xu (Kou Lei TTC, CA)

Initial Rating: 1685

Final: 1703


 

Wins

Name Score Rating Change
Danson Cheng (1301) 7, 6, -10, 10 0
Riley Woo (1387) 9, 12, -9, 5 0
Crystal Lin (1168) 7, 10, 10 0
Karina Xiao (1192) -7, 6, 5, 11 0
Yizhong Wang (1412) -8, 3, 5, 9 0
Danson Cheng (1301) 5, 8, 3 0
Owen Leung (1534) -8, 6, -9, 3, 1 2
Wireless Lovebird (1825) 6, 8, -6, -4, 9 30

 

Losses

Name Score Rating Change
Jason Liang (1696) -9, 10, 12, 5 -8
Suheng Tan (1741) 9, -9, 9, 9 -6

 
Back to ratings page
Back to tournament homepage