Saratoga Weekend March 2024

Xianyao He (888 Table Tennis Center, CA)

Initial Rating: 2359

Final: 2362


 

Wins

Name Score Rating Change
Zichun Shen (1950) 3, 9, 8 0
Xianliang He (2141) 8, 9, 7 1
Jose Antony (1896) 7, 1, 8 0
Genelia William (2038) 6, 4, 8 0
Sophia Chen (2056) -9, 8, 6, 4 0
Shashin Shodhan (2167) 4, 9, -13, 8 1
Yi Ma (2187) 6, 6, 4 2

 

Losses

Name Score Rating Change
Darryl Tsao (2551) 11, 5, 5 -1

 
Back to ratings page
Back to tournament homepage